Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 04-02-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej mienie Gminy Walce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 poz. 1372 j.t. ze zm./ oraz art. 13 ust. 1, art. 35, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 j.t. ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XXXIX/318/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku i uchwały Rady Gminy Walce Nr XXXIX/319/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych.
§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, na tablicy ogłoszeń wsi Rozkochów, w prasie oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Walce i na stronie podmiotowej w BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.17.2022.docx (10,47KB)