Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznego Przedszkola w  Walcach.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) i § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach ul. Konopnickiej 6 . 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428).
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach oraz na stronie internetowej Gminy Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1.2 Or.0050.22.2022.docx (5,77KB)

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.22.2022.docx (12,70KB)