Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.Or.0050.24.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-03-2022 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnejw Gminie Walce w 2022 r.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.), § 3 pkt. 3 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96 poz. 850) oraz Zarządzenia Starosty Krapkowickiego–Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego Nr AO.120.4.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się do zastosowania:
1. „Wytyczne Wójta Gminy Walce - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Walce do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia”;
2. „Plan działania w zakresie obrony cywilnej na rok 2022” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech