Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-03-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w  Walcach

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach w składzie:
1) Bernard Gałeczka- przedstawiciel Gminy Walce - przewodniczący komisji,
2) Rafał Miczka - przedstawiciel Gminy Walce,
3) Ilona Wyciślok - przedstawiciel Gminy Walce,
4) Tomasz Kowalski - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu,
5) Jolanta Jaworek- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu,
6) Halina Pilarz- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu,
7) Brygida Gabryś - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Ewelina Alex- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Alicja Czerwionka - przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Justyna Zwior- przedstawiciel Rady Rodziców.

§ 2. Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.).
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech