Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-03-2022 w sprawie upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.583), zarzadzam co nastepuje:

§ 1. Upoważniam Pana Sylwestra Klimowicza Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego, którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do wydawania decyzji w tym zakresie.
§ 2. Upoważnienie obowiązuje na czas zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach i może zostać w każdej chwili odwołane.
§ 3. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.