Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or 0050.43.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 11-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 1001/1 w Walcach, na której został ustanowiony trwały zarząd

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 43 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) w związku z Decyzją Wójta Gminy Walce nr PP.G.72244-3/05 z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie z zmiany decyzji ustanawiającej trwały zarząd oraz w wykonaniu uchwały nr XLVI/367/2022 Rady Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat część nieruchomości opisanejw ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1001/1 k.m. 5 o powierzchni 0,1204 ha w Walcach, dla której jest założona księga wieczysta nr OP1S/00070895/9, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną. Działka nr 1001/1 pozostaje w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or 0050.43.2022.docx (65,54KB)