Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.108.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 18-08-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach Pana Sylwestra Klimowicz do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku węglowego , o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), w tym:
1) do przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego i innych dokumentów,
2) do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów, oraz do przesyłania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech