Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.113.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-08-2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam Urząd Gminy w Walcach do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Gminy Walce: 1) Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Walcach, ul. Zamkowa 89, 47-344 Walce,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach, ul. Lipowa 2, 47-344 Walce,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu, ul. Reymonta 65, 47-341 Żużela,
4) Publiczne Przedszkole w Walcach, ul. Konopnickiej 6, 47-344 Walce,
5) Publiczne Przedszkole w Brożcu, ul. Miodowa 28, 47-341 Żużela,
6) Publiczny Żłobek w Walcach, ul. Konopnickiej 8, 47-344 Walce,
7) Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

§ 2. Przedmiotowe postępowanie będzie przeprowadzone wspólnie, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej organizowanego przez firmę Voltra Energy Sp. z o.o. w trybie zgodnym z przepisami tej ustawy.
§ 3. Funkcję Gminnego Koordynatora będzie pełnił pracownik Urzędu Gminy p. Henryk Białas.
§ 4. 1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1, odpowiedzialne są za przygotowanie w swoim zakresie: 1) opisu przedmiotu zamówienia poprzez opis PPE, zgłoszonych do postępowania,
2) oszacowania wartości zamówienia,
3) określenia wielkości środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

2. Jednostki organizacyjne zobowiązane są przekazać Koordynatorowi w wyznaczonym czasie informacjei dokumenty o których mowa w ust. 1 oraz inne dokumenty niezbędne do przygotowania postępowaniao zamówienie publiczne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech