Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.114.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 25-08-2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach, zarządzam co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Marioli Triebler stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach na okres od dnia 01 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech