Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr Or.0050.2.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze zm.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.19.2022.pdf (447,62KB)