Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or 0050.23.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach, na której został ustanowiony trwały zarząd

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 43 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) w związku z Decyzją Wójta Gminy Walce nr PP.G.72244-3/05 z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie z zmiany decyzji ustanawiającej trwały zarząd oraz w wykonaniu z uchwały nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24 lutego 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na użyczenie na okres do 31.12.2036 r. części nieruchomości opisanejw ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1001/1 i 1002/2 z k.m. 5 o powierzchni 0,0850 ha, dla których jest założona księga wieczysta nr OP1S/00070895/9, położonych w Walcach pozostającychw trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach , na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region" w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or 0050.23.2022.docx (353,51KB)