Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2022 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowegodla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.34.2022.pdf (491,15KB)