Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.39.2022.pdf (419,29KB)