Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-04-2022 uchylające zarządzenie nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Walce oraz jednostki obsługujące

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z § 9 ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam zarządzenie nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Walce oraz jednostki obsługujące.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych i kierownikom jednostek obsługujących.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech