Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) zarządzam,co następuje:

§ 1. Plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, stanowiący załącznikdo zarządzenia nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.74.2022.pdf (379,75KB)