Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/325/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.91.2022.pdf (3,08MB)

PDFZalacznik2 Or.0050.91.2022.pdf (148,91KB)