Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSIWZ.doc
zalącznik nr 1 do SIWZ  DOCFormularz ofertowy.doc
zalącznik nr 2 do SIWZ  DOCOświadczenie z art. 22 i 24 ustawy.doc
zalącznik nr 3 do SIWZ  DOCWykaz wykonanych robót.doc
zalącznik nr 4 do SIWZ  DOCumowa.doc
zalącznik nr 5 do SIWZ  XLSPrzedmiar robót.xls
zalącznik nr 6 do SIWZ  PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Poniższe załączniki dotyczą całości inwestycji, przedmiotem przetargu jest część oznaczona jako "odcinek I -szy"

JPEGPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.jpeg
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf
PDFPRZEKROJE POPRZECZNE.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf

DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
RTFZP 403.rtf

Podmiot udostępniający: Gmina Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2008-04-29
Metryczka
  • opublikowano:
    29-04-2008 12:49
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    09-06-2008 12:33
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl