Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

     WÓJT GMINY

           WALCE

G.PP. 6733.2.2.2022                                                                                 Walce, dnia   16.12.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                                    i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 61 § 4 ustawy                          z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów – Zabierzów”.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez zapoznanie się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Walce,                         ul. Mickiewicza 18.

 

                                                                                              Z up. WÓJTA

                                                                                             Ilona Wyciślok

                                                                                                 Sekretarz                          

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości  przez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
  2. umieszczenie na stroni internetowej www.bip.walce.pl,
  3. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zabierzów

PDF2_Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego_ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów.pdf (348,79KB)