Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Brożec dz. 1310/1 i 1310/2

Zarządzenie Nr Or.0050.186.2022

Wójta Gminy Walce z dnia 16-12-2022

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, wykazaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu, podmiotowym BIP.
§ 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanej nieruchomości, o której mowa z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.186.2022.docx (7,78KB)

PDFZarządzenie OR.0050.186.2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży _Brożec1310_1_2.pdf (1,09MB)