Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego dz. nr 756 obręb Rozkochów

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 grudnia 2022 roku

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2021 r. poz. 2213/ informuję, że w dniu 22 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Walce został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rozkochowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 756 o powierzchni 0,4070 ha, zapisana w księdze wieczystej OP1S/00041468/5.

Zostało wpłacone jedno wadium, do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik spełniających warunki przetargu.

Cena wywoławcza wynosiła 15.100,00 zł /zwolnione z podatku VAT/, cena uzyskana w przetargu wyniosła 15.260,00 zł /zwolnione z podatku VAT/.

Nabywcą został Pan Tomasz Machura.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18 oraz zamieszcza się na stronie BIP Gminy Walce na okres 7 dni od dnia 30.12.2022 roku do dnia 5 stycznia 2023 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                 Zastępca Wójta Gminy Walce

                                                                                                             Rafał Miczka

PDFDOC291222-004.pdf (461,29KB)