Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVII Sesja Rady Gminy Walce - 28.12.2022 r.

Uchwała Nr LVII/431/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Uchwała Nr LVII/432/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr LVII/433/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr LVII/434/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Uchwała Nr LVII/435/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 zmieniająca uchwałę nr XLV/360/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała Nr LVII/436/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach

Uchwała Nr LVII/437/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr LVII/438/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LVII/439/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Walcach

Uchwała Nr LVII/440/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Walce oraz zakresu obowiazków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi