Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or. 0050.9.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 23-01-2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce

Na podstawie Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:
1. Składanie przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu do dnia 15.02.2023 r.
2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 27.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 2 do dnia 28.03.2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dnia 31.03.2023 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 03.04.2023 r. do dnia 14.04.2023 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 17.04.2023 r.
7. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Wójta Gminy Walce przedszkola do dnia 28.04.2023 r.

§ 2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 04.05.2023 r. do dnia 12.05.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 do dnia 19.05.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w dniu 24.05.2023 r. .
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 02.06.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 07.06.2023 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek ŚmiechPDFuchwala-nr-xxi1852017-z-15-marca-2017-w-spr-ustalenia-kryteriow-na-drugi-etap-posteprekrut-do-przedszk.pdf (96,32KB)