Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 06-02-2023

w sprawie  sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie, na cele statutowe, na czas oznaczony do 3 lat część nieruchomości wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                 Wójt Gmin Walce

                                                                                                                                                   Marek Śmiech

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.19.2023.docx (7,66KB)

PDFWykaz_19.pdf (572,38KB)