Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIX/455/2023 Rady Gminy Walce z dnia 17-02-2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR LIX/455/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Województwa Opolskiego z 16 marca 2020 r. Poz. 965 oraz z 2 czerwca 2022 r. Poz. 1639), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Walce nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stradunia przy ul. Diamentowej, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 18/53 k.m. 1, powierzchnia 0,0360 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00070192/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, za cenę 17 372,00 zł /netto/ tj. wyższą niż wartość ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, która wynosi 10 570,00 zł /netto/.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LIX4552023 Rady Gminy Walce z dnia 17-02-2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (162,67KB)