Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, PLACU ZABAW WRAZ Z UTWARDZENIEM CZĘŚCI TERENU

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (289,13KB)

PDFInformacja_z_otwarcia_ofert- po aktualizacji.pdf (246,01KB)
PDFInformacja_z_otwarcia_ofert.pdf (168,77KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (126,59KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (91,62KB)
PDFSWZ.pdf (887,76KB)
PDFZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.pdf (71,98KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (80,43KB)
DOCXZałącznik nr 3- poleganie na zasobach.docx (79,68KB)
DOCXZałącznik nr 4- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (80,81KB)
DOCXZałącznik nr 5- wykaz robót.docx (86,76KB)
PDFZałącznik nr 6- projektowane postanowienia umowy.pdf (221,00KB)
DOCXZałącznik nr 7- Identyfikator postępowania.docx (12,38KB)
Załącznik nr 8- Opis Przedmiotu Zamówienia

PDFzaktualizowany przedmiar.pdf (83,48KB)
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - ROZKOCHÓW.pdf (271,25KB)
PDFB.01. ROBOTY DREWNIANE - ROZKOCHÓW.pdf (190,68KB)
PDFB.02. UTWARDZENIE TERENU - ROZKOCHÓW.pdf (260,08KB)
PDFB.03.SIŁOWNA ZEWNĘTRZNA.pdf (229,67KB)
PDFBIOZ.pdf (196,59KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (992,11KB)
PDFPZT-GMINA WALCE-ROZKOCHÓW-1.pdf (9,32MB)
PDFROZKOCHÓW BOISKO MDCPp.pdf (460,60KB)
Rysunki

PDF0.1. - GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA- RZUT FUNDAMENTÓW.pdf (68,35KB)
PDF0.2.-GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (54,76KB)
PDF0.3.-GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA-RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf (84,96KB)
PDF0.4.-GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA- RZUT DACHU.pdf (278,05KB)
PDF0.5.-GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA-PRZEKRÓJ A-A.pdf (147,99KB)
PDF0.6.-GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA - PRZEKRÓJ B-B.pdf (154,73KB)
PDF0.7.-GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA-ELEWACJE FRONTOWA IO TYLNA.pdf (44,59KB)
PDF0.8.-GMINA WALCE- ROZKOCHÓW-WIATA REKREACYJNA - ELEWACJE BOCZNE.pdf (168,83KB)