Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 15.03.2023 r.

Uchwała Nr LX/460/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Uchwała Nr LX/461/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr LX/462/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnegopn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowejoraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”

Uchwała Nr LX/463/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała Nr LX/464/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce

Uchwała Nr LX/465/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Walce do Klastra Energii Partnerska Energia

Uchwała Nr LX/466/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała Nr LX/467/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała Nr LX/468/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała Nr LX/469/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała Nr LX/470/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15-03-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy