Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.74.2023 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Walce

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.74.2023

WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Walce

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić z mieszkańcami oraz wszystkimi interesariuszami procesu rewitalizacji Gminy Walce konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Walce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Walce.
2. Konsultacje rozpoczną się 11.05.2023 r., a zakończą się 03.06.2023 r.
3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Walce.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy w Walce oraz na stronie internetowej gminy www.walce.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_formularz_uwag_or_oz
2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce
3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_ankieta_gpr
5. Wypełnione formularze można dostarczyć:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@walce.pl;
2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce;
3) osobiście do Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce w godzinach pracy Urzędu;
4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_formularz_uwag_or_oz
5) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 11 maja 2023 r.
6. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej gminy.
7. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.walce.pl i www.bip.walce.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach w okresie od 11.05.2023 do 03.06.2023 r.
8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Grażyna Szczepanek oraz Weronika Lipka - Nossol.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                      Marek Śmiech
 


PDFzarządzenie 0050.74.2023.pdf (165,76KB)