Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/488/2023 Rady Gminy Walce z dnia 23-05-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

UCHWAŁA NR LXIII/488/2023 RADY GMINY WALCE
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/433/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce:
1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tomasz Banaś

 

PDF   Uchwała Nr LXIII4882023 Rady Gminy Walce z dnia 23-05-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,82MB)

PDFZalacznik1 LXIII4882023.pdf (3,10MB)

PDFZalacznik2 LXIII4882023.pdf (146,31KB)

PDFZalacznik3 LXIII4882023.pdf (416,93KB)