Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

pkw_logo2020.png


Dyżur urzędnika wyborczego

Dyżur urzędnika wyborczego


POSTANOWIENIE NR 380/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Walce

PDFWalce OKW 3.pdf (201,36KB)


Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.

Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 15 października 2023 r.


Informacja - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Informacja - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia


Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDF1695723800_kw-w-opolu-iii-cms.pdf (1,46MB)


POSTANOWIENIE NR 285/2023

Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDF1695657242_informacja-o-pierwszym-posiedzeniu-8-kw-iii.pdf (221,44KB)


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r. -  Informacja o losowaniach oraz o dodatkowych zgłoszeniach

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 września 2023 r.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce z dnia 14 września 2023 roku - Informacjia o numerach oraz granicach obwodów głosowania

PDFobwieszczenie_o_obwodach_1605043.pdf (123,84KB)


Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

PDFHarmonogram dyżurów.pdf (93,45KB)
 

Postanowienie Nr 205 2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Walce do stanu faktycznego

PDFPostanowienie Nr 205 2023.pdf (274,40KB)


Postanowienie Nr 227 2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFPostanowienie Nr 227 2023.PDF (281,98KB)


Zarządzenie Nr 0050.119.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 18-08-2023 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


15 października 2023 roku – na ten dzień Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent wyznaczył w nim datę wyborów do Sejmu i do Senatu na niedzielę 15 października 2023 r. Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 sierpnia 2023 r.


PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r.pdf (333,78KB)


Uchwała Nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego.

PDFPostanowienie Nr 29 2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 2 sierpnia 2023 r.pdf (67,95KB)


Postanowienie wydane w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), nakładającej na Komisarzy Wyborczych obowiązek utworzenia nowych obwodów głosowania w miejscowościach, w których zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców (wg stanu na 31 marca 2023 r.) i nie mieścił się dotąd lokal obwodowej komisji wyborczej, a istnieje możliwość jego zorganizowania:

PDFPostanowienie Nr 160 2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Walce na stałe obwody głosowania.pdf (281,94KB)


Postanowienie wydane w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497), nakładającej na Komisarzy Wyborczych obowiązek dokonania aktualizacji opisów granic okręgów wyborczych/ obwodów głosowania:

PDFPostanowienie Nr 37 2023 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Walce do stanu faktycznego.pdf (291,28KB)