Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 2 listopada 2023 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 68 ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Nr LXV/515/2023 Rady Gminy Walce z dnia 12-07-2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030, zawiadamiam, że

w dniach od 9 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  • otwartego spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 16 listopada 2023 o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Walcach.
  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej www.walce.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walce.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Walce, który należy przesłać na adres ug@walce.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Walce osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line

https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_gpr_formularz_

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 9 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r.

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: ug@walce.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce
  • w sekretariacie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce w  godzinach pracy urzędu

poprzez formularz uwag on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/walce_gpr_formularz_

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.walce.pl i www.bip.walce.pl.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech 

 

PDFOBWIESZCZENIE konsultacje GPR.pdf (85,48KB)