Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki rolnej_dz. nr 3002 obręb Walce

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

 

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 06 listopada 2023 roku

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2021 r. poz. 2213/ informuję, że w dniu 06 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Walce został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Walcach oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 3002 z mapy 5 o powierzchni 0,6780 ha (powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,6240 ha), objętej księgą wieczystą OP1S/00041216/4.

  • Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4
  • Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
  • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 374,40 zł
  • Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągniętego w przetargu – 384,40 zł
  • Osoba ustalona w przetargu, jako dzierżawca nieruchomości – Krystian Baar

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18 oraz zamieszcza się na stronie BIP Gminy Walce na okres co najmniej 7 dni tj. od dnia 14.11.2023 roku do 20.11.2023 roku.

                                                                                                                                    Wójt Gminy Walce

                                                                                                                                     Marek Śmiech

 

PDF2023.10.13. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU_9.pdf (444,72KB)