Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości : działka nr 1919/2 w Straduni

WÓJT GMINY

     WALCE

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2023 roku

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2213/ informuję, że w dniu 23 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Walce został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stradunia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1919/2 z mapy 3 o powierzchni 0,2185 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1S/00034574/9.

W wyznaczonym terminie nie zostało wpłacone żadne wadium.

Do przetargu nie dopuszczono żadnego oferenta.

Cena wywoławcza wynosiła 100.000,00 zł.

Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18 oraz zamieszcza się na stronie BIP Gminy Walce na okres 7 dni, od dnia 23.11.2023 roku do dnia 29.11.2023 roku.

 

                                                                                          Wójt Gminy Walce

 

                                                                                              Marek Śmiech

                                                                                                     

PDF2023.11.23. informacja o wyniku przetargu_1919_2.pdf (483,47KB)