Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej_Stradunia działka 1919/1

Zarządzenie Nr Or.0050.176.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2023

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm./ oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XVIII/161/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stradunia, w prasie regionalnej oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Walce i na stronie podmiotowej BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.176.2023.docx (12,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2023 Wójta Gminy Walce z dn. 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego_działka 1919_1_Stradunia_podpisane.pdf (2,26MB)

DOCXpełnomocnictwo_Stradunia.docx (13,43KB)
DOCoświadczenie_zgoda dla współmałżonka_Stradunia.doc (26,00KB)
DOCoświadczenie_przetarg_nieruchomość_Stradunia.doc (26,00KB)
DOCXOświadczenie o zwrot wadium_Stradunia.docx (14,93KB)
DOCXoświadczenie o przetwarzaniu danych_zgoda na publikację_Stradunia.docx (18,29KB)