Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE

 1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

 

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Walce, w imieniu której działa Wójt Gminy Walce, adres: ul. Mickiewicza 18,
47-344 Walce.

 

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na postawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) w  rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE. L.2007.315.1)

 

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:
  • określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy - autobusowy,
  • określenie linii komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej obejmującej połączenia komunikacyjne na sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Walce, dla której organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Walce.

 

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

01 stycznia 2025 r.

 

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

 

 1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
 1. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.walce.pl),
 2. strona internetowa organizatora - Gminy (www.walce.pl),
 3. tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Walcach,
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

PDFOgłoszenie.pdf (434,94KB)