Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)

DOCWyjaśnienia do SIWZ.doc
 UWAGA ! zmiana ogłoszenia tj. terminu składania ofert, publikacja wyjaśnień do SIWZ, publikacja zmiany treści SIWZ

HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..html

DOCWyjaśnienia do tresci SIWZ.doc

DOCZmiana tresci SIWZ.doc

poniżej załącznik nr 7 do SIWZ (dodane pliki w związku ze zmianą treści SIWZ)

PDFOpis techniczny projektu.pdf
PDFOpis techniczny przyłącza wod-kan..pdf
PDFOpis techniczny instalacji went., c.-o.,wod.-kan..pdf
 
Rysunki instalacji odgromowej:
TIFInst. odgromowa- rzut dachu.tif
TIFSchemat ideowy TB i złącza kablowego.tif

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej
JPEGopis pr.1.jpeg
JPEGopis pr. 2.jpeg
JPEGopis pr. 3.jpeg
JPEGproj. inst ele. rys. 1A.jpeg
JPEGproj. inst. ele. rys. 1B.jpeg

Opis techniczny przyłącza elektrycznego
JPEGopis 1.jpeg
JPEGopis 2.jpeg
JPEGopis 3.jpeg
JPEGopis 4.jpeg
JPEGopis 5.jpeg
JPEGopis 6.jpeg
JPEGopis 7.jpeg
JPEGmapa przyłącza elektrycznego.jpeg


 


 


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ.DOC
DOCformularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.doc
DOCoświadczenie - zał. nr 2 do SIWZ.doc
DOCWykaz wykonanych robót - zał. nr 3 do SIWZ.doc
DOCwykaz osób - zał. nr 4 do SIWZ.doc
DOCumowa - załącznik nr 5 do SIWZ.doc
poniżej załącznik nr 6 do SIWZ
HTMPrzedmiar robót.htm
HTMPrzedmiar robót - przyłacza.htm
HTMPrzedmiar robót - inst elektryczna.htm
HTMPrzedmiar robót - instalacja co i kotłownia.htm
HTMPrzedmiar robót - instalacja wod.-kan..htm
poniżej załącznik nr 7 do SIWZ
JPEGplan zagospodarowania - mapa.jpeg
PDFArchitektura - elewacje 2.pdf
PDFArchitektura - przekrój C -C.pdf
PDFArchitektura - rzut przyziemia.pdf
PDFArchitektura - elewacje 1.pdf
PDFArchitektura - przekrój A-A.pdf
PDFArchitektura - przekrój B -B.pdf
PDFArchitektura - rzut dachu.pdf
PDFArchitektura - rzut przyziemia-rys.wykonawczy.pdf
PDFArchitektura - zestawienie stolarki drzwiowej.pdf
PDFArchitektura - zestawienie stolarki okiennej.pdf
PDFInstalacje - aksjonometria inst.wodociągowej....pdf
PDFInstalacje - instalacja wentylacji mechanicznej i c. o..pdf
PDFInstalacje - instalacja wod.kan.pdf
PDFInstalacje - Kotłownia.pdf
PDFInstalacje - profil przyłącza kan. san..pdf
PDFInstalacje - rozwinięcie instalacji c.o..pdf
PDFInstalacje - rozwinięcie instalacji kan. sanitarnej.pdf
PDFInstalacje - schemat techniczny kotłowni olejowej.pdf
PDFKonstrukcja - Dźwigary.pdf
PDFKonstrukcja - konstr. dachu.pdf
PDFKonstrukcja - konstukcja nadproży, wieńców, podciągów.pdf
PDFKonstrukcja - rzut fundamentów.pdf
poniżej załącznik nr 8 do SIWZ
PDFSTWiOR.pdf
PDFSTWiOR - instalacja co i wentylacji.pdf
PDFSTWiOR - wewnętrzna inst wod-kan.pdf
PDFSTWiOR - przyłącza wod-kan.pdf
PDFSTWiOR - zasilanie energetyczne.pdf
 


DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 


HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 20-05-2009 r.