Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2024 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2024 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce


Na podstawie Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zarządza się co następuje:
§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:
1. Składanie przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu do dnia 19.02.2024 r. .
2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 26.02.2024 r. do dnia 08.03.2024 r. .
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 2 do dnia 14.03.2024 r. .
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dnia 15.03.2024 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 22.03.2024 r. .
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 27.03.2024 r. .
7. Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Wójta Gminy Walce przedszkola do dnia 17.04.2024 r.
§ 2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od dnia 22.04.2024 r. do dnia 29.04.2024 r. .
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 do dnia 07.05.2024 r. .
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w dniu 08.05.2024 r. .
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 13.05.2024 r. .
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 16.05.2024 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce. Id: CB8D0C50-46D8-479B-85BE-3738D3DF52E9. Podpisany
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Walce


                                                                                                                                                    Marek Śmiech

 


PDFuchwala-nr-xxi1852017-z-15-marca-2017-w-spr-ustalenia-kryteriow-na-drugi-etap-posteprekrut-do-przedszk.pdf (96,32KB)