Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej (ikona prowadzi do zewnętrznego serwisu):

pkw_logo2020.png


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.pdf (313,35KB)
 

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r.pdf (85,55KB)


Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu krapkowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
PDFPostanowienie nr 6.2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III.pdf (271,24KB)
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 r.pdf (205,75KB)
 

Zarządzanie nr Or.0050.17.2024 Wójta Gminy Walce z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie 0r.0050.17.2024.pdf (179,38KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce z dnia 9 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
PDFObwieszczenie o okręgi 9.02.2024 r.pdf (113,38KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce z dnia 9 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.PDFObwieszczenie obwody 9.02.2024 r.pdf (129,64KB)
 

OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji na terenie gminy Walce w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji na terenie gminy Walce w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 

INFORMACJA z dnia 27 lutego 2024 r.  Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
INFORMACJA z dnia 27 lutego 2024 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach
 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57249
 

POSTANOWIENIE NR 400/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach
PDFWalce 04.03.pdf (139,68KB)
 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 4 marca 2024 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 4 marca 2024 r.
 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 marca 2024 r.
PDFInfromacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 marca 2024 r.pdf (111,78KB)


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 427/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDF1710854503_informacja-o-pierwszym-posiedzeniu-kw-iii.pdf (218,94KB)

POSTANOWIENIE NR 424/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDF1710816752_dop-3-postanowienie-o-powolaniu-okw.pdf (281,10KB)

 

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFobwieszczenie WKW w Opolu o listach kandydatów na radnych - aktualne_2942615_2659852.pdf (6,37MB)

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow.pdf (129,88KB)
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Walce zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach.pdf (113,40KB)

 

Informacja - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia
Informacja - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

 

Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 7 kwietnia 2024 r.
INFORMACJA o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu 7 kwietnia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
PDFGmina Walce.pdf (111,09KB)