Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie OR.0050.40.2024 Wójta Gminy Walce z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmian do statutów sołectw Gminy Walce

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.40.2024
WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmian do statutów sołectw Gminy Walce


Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 40 ze zm.) w związku z uchwałą nr XXIV/150/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Walca, zarządzam co następuje:
§ 1. Przeprowadza się w dniach od 12.04.2024 r. do 19.04.2024 r. konsultacje z mieszkańcami sołectw Gminy Walce projektu zmian do statutów sołectw.
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone za pomocą ankiety polegającej na przekazaniu przez Wójta Gminy mieszkańcom Gminy zapytania pisemnego zawierającego problematykę objętą przedmiotem konsultacji, sposobie jej wypełnienia i przekazania.
§ 3. Ankieta konsultacyjna stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4. Ogłoszenie o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1)     w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy;
2)     na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Walcach;
3)     na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Walce.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Walce
 
                                                                                                        Marek Śmiech


PDFZarządzenie.Or.0050.40.2024.2024-04-03.pdf (426,57KB)
DOCXankieta konsultacyjna.docx (18,02KB)
PDFProtokół z przebiegu konsultacji.pdf (505,66KB)