Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/251/2021 Rady Gminy Walce z dnia 10-02-2021 w sprawie upoważnienia zastępcy wójta

UCHWAŁA NR XXX/251/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia zastępcy wójta

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta upoważnia się Zastępcę Wójta Gminy Walce Pana Rafała Miczka do reprezentowania Gminy Walce na zgromadzeniach Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz podejmowania wszelkich czynności na tych zgromadzeniach łącznie z prawem głosu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXX2512021 Rady Gminy Walce z dnia 10-02-2021 w sprawie upoważnienia zastępcy wójta.pdf (118,18KB)