Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej nr 107529 O ul. Sienkiewicza i drogi wewnętrznej ul. Mickiewicza w miejscowości Walce

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sign.pdf (280,80KB)

PDFInformacja_z_otwarcia_ofert11.pdf (205,83KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (133,78KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (98,03KB)
PDFSWZ sign.pdf (457,05KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (15,94KB)
DOCXZałącznik nr 2- poleganie na zasobach.docx (18,90KB)
DOCXZałącznik nr 3- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (20,11KB)
DOCXZałącznik nr 4- wykaz robót.docx (26,23KB)
PDFZałącznik nr 5- projektowane postanowienia umowy.pdf (281,20KB)
DOCXZałącznik nr 6- Identyfikator postępowania.docx (12,62KB)

Załącznik nr 7- Opis Przedmiotu Zamówienia

PDFNIWELETA A-B.pdf (444,42KB)
PDFNIWELETA C-D.pdf (484,59KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (399,39KB)
PDFPARAMETRY KOSTKI.pdf (284,01KB)
PDFPRZEKRÓJ 1-1.pdf (259,02KB)
PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf (676,64KB)
PDFPRZEKRÓJ B-B.pdf (338,50KB)
PDFPRZEKRÓJ C-C.pdf (341,05KB)
PDFPZT 1.pdf (935,74KB)
PDFPZT 2.pdf (756,75KB)
PDFPZT 3.pdf (745,53KB)
PDFSZCZEGÓŁ STUDNI.pdf (437,90KB)
PDFSZCZEGÓŁY.pdf (289,82KB)
PDFWalce Sienkiewicza badania.pdf (2,52MB)
PDFWIDOK OGÓLNY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ.pdf (1,13MB)
PDFWIDOK OGÓLNY ZJAZDU.pdf (330,95KB)
PDFWPUST DESZCZOWY.pdf (315,85KB)
PDFprzedmiar robót Walce ul.Sienkiewicza Mickiewicza - cz. kwal.i niekwal.pdf (352,73KB)
PDFPT - Walce Sienkiewicza - KT.pdf (2,91MB)
PDFSST WALCE KT.pdf (333,36KB)
PDFMapa 1 Walce Sienkiewicza.pdf (4,84MB)
PDFMapa 2 Walce Sienkiewicza.pdf (6,27MB)
PDFMapa 3 Walce Sienkiewicza.pdf (5,24MB)
PDFMapa orientacyjna Walce.pdf (257,96KB)
PDFOpis PB Walce Sienkiewicza.pdf (6,26MB)
PDFOpis PT Walce Sienkiewicza.pdf (4,00MB)
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (228,83KB)
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (159,32KB)
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf (121,27KB)
PDFST 03.00 - Kanalizacja deszczowa.pdf (181,56KB)
PDFProfil K.1 kan. deszcz Walce.pdf (348,65KB)
PDFProfile K.2-K.6 kan. deszcz. Walce.pdf (348,84KB)
PDFWylot W-1 do rowu R-A.pdf (299,22KB)
PDFPR- Walce-deszcz.04.2024.pdf (199,42KB)
PDFGeologia Walce Sienkiewicza.pdf (1,93MB)
DOCZałącznik nr 8- Formularz ofertowy.doc (67,00KB)