Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu _Stradunia działka nr 1919/2

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 maja 2024 roku

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2213/ informuję, że w dniu 24 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Walce został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stradunia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1919/2 z mapy 3 o powierzchni 0,2185 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1S/00034574/9.

W wyznaczonym terminie nie zostało wpłacone żadne wadium.

Do przetargu nie dopuszczono żadnego oferenta.

Cena wywoławcza wynosiła 98.000,00 zł.

Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce przy ul. Mickiewicza 18 oraz zamieszcza się na stronie BIP Gminy Walce na okres 7 dni, od dnia 24.05.2024 roku do dnia 31.05.2024 roku.

PDF2024.05.24. informacja o wyniku przetargu_1919_2.pdf (450,22KB)