Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)


HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..htmlDOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc

 


 DOCWyjaśnienie SWIZ - odpowiedź na pytanie - nr 4.doc


HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 2..html
 


DOCWyjaśnienia do SIWZ - odpowiedź na pytania 3, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.doc


HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia..htmlDOCWyjaśnienia do SIWZ - odpowiedź na pytania 2, zmiany do SIWZ, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.doc

Opinie i uzgodnienia wykazane w Projekcie Budowlanym w pkt 10.1
JPEGGminna Spółka Wodna.jpeg
JPEGJ.W. Nr 1499 Bytom.jpeg
JPEGOpolski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa.jpeg
JPEGOpolski Wojewódzki Konserwator Zabytków- Pozwolenie nr 51A06- str.1.jpeg
JPEGOpolski Wojewódzki Konserwator Zabytków- Pozwolenie nr 51A06- str.2.jpeg
JPEGPowiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach- decyzja 544-8- str.1.jpeg
JPEGPowiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach- decyzja 544-8- str.2.jpeg
JPEGPowiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach- decyzja 42006- str.1.jpeg
JPEGPowiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach- decyzja 42006- str.2.jpeg
JPEGRejon Energetyczny.jpeg
JPEGTalekomunikacja Polska.jpeg
JPEGUzgodnienie ZUD.jpeg
JPEGWarunki techniczne wykonania robót wzdłuż i poprzek dróg gminnych str.1.jpeg
JPEGWarunki techniczne wykonania robót wzdłuż i poprzek dróg gminnych str.2.jpeg
JPEGWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- pismo 35-06.jpeg
JPEGWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków-pismo 100-5.jpeg
JPEGWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole.jpeg
JPEGwypis z miejscowego planu zagospodarowania wsi Walce.jpeg
JPEGZakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja.jpeg

Opinia geotechniczna Grocholub:
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf
PDF03.01 Karta dok.otw 1,2,3.pdf
PDF03.02 Karta dok.otw 4,5,6.pdf
PDF03.03 Karta dok.otw 7,8.pdf
PDF03.04 Karta dok.otw 9,10,11.pdf
PDF04 Legenda do przekrojów.pdf
PDF05.01 Karta sondy SL 1,2.pdf
PDF05.02 Karta sondy SL 3.pdf
PDF05.03 Karta sondy SL 4.pdf
PDF06 Objaśnienia znaków i symboli P19.pdf
PDFAnaliza wody P1.pdf
PDFDokumentacja.pdf
PDFmapa dokum 02.02.pdf
PDFmapa dokum 02.03.pdf
PDFmapa dokum 02.04.pdf
PDFmapa dokum.02.01.pdf
PDFmapa dokum.02.05.pdf
PDFmapa dokum.02.06.pdf

Opinia geotechniczna Walce:
PDFOpinia Geotechniczna - Walce - część opisowa.pdf
JPEGObjaśnienia.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 1-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 3-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 4-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 5-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 6-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 7-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 8-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 9-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 10-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 11-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 12-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 13-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 14-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 15-06.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 1606.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 1706.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 1806.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 1906.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2006.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2106.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2206.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2306.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2406.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2506.jpeg
JPEGProfil analityczny nr 2606.jpeg
JPEGTAB1-str.1.jpeg
JPEGTAB1-str.2.jpeg
JPEGTAB2-str.1.jpeg
JPEGWykres1.jpeg
JPEGWykres2.jpeg
JPEGWykres3.jpeg
JPEGWykres4.jpeg
JPEGWykres5.jpeg
JPEGWykres6.jpeg
JPEGZestawienie parametrów.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-15.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-14.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-13.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-12.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-11.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-10.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-9.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-8.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-7.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-6.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-5.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-4.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-3.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-2.jpeg
JPEGmapa geologiczno-inżynierskana głębokości 2 m, wieś Walce-1.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 5 - 5.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 5 - 4.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 5 - 3.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 5 - 2.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 5 - 1.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 4 - 5.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 4 - 4.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 4 - 3.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 4 - 2.jpeg
JPEGprzekrój rysunek 4 - 1.jpeg
JPEGmapa topograficzna.jpeg
JPEGmapa geologiczna 2.jpeg
JPEGmapa geologiczna 1.jpeg

klasyfikacja dróg:
DOCKlasyfikacja dróg.docDOCWyjaśnienia do SIWZ - odpowiedź na pytania 1.doc
 Ogłoszenie o zamówieniu:
DOCogłoszenie_kanaliz_walce29_03_10.doc

Część I - Instrukcja dla wykonawców z załącznikami - SIWZ :
DOCWalce-IDW_kanalizacja28_03_2010.doc

Część II - Kontrakt: akt umowy, warunki ogólne kontraktu, warunki szczególne kontraktu, wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu:
DOCumowa i WSK-kanalizacja-Walce i Grocholub.doc

Część III - Opis przedmiotu zamówienia:

III/1 - STWIORB:

DOCprzekladka ST.doc
DOCST-00.doc
DOCST-01 Roboty pomiarowe.doc
DOCST-02 Roboty przygotowawcze.doc
DOCST-03 Roboty ziemne.doc
DOCST-04 Siec kanalizacyjna i wodociagowa.doc
DOCST-05 Roboty elektryczne.doc
DOCST-06 Roboty betonowe.doc

DOCST-07 Gospodarka zielenia.doc
DOCST-09 Ogrodzenia.doc
DOCST 08.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza.doc
DOCST 08.02 Warstwa odsaczajaca, odcinajaca i mrozoochronna.doc
DOCST 08.03 Podbudowa z krusz łam stab mech.doc
DOCST 08.04 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych.doc
DOCST 08.05 Podbudowa betonowa.doc
DOCST 08.06 Nawierzchnia gruntowa.doc
DOCST 08.07 Nawierzchnia z kostki kamiennej.doc
DOCST 08.08 Nawierzchnia z plyt betonowych.doc
DOCST 08.09 Nawierzchnia betonowa.doc
DOCST 08.10 Nawierzchnia z mieszanek min bitumicznych wytwa i wbud na gorac.doc
DOCST 08.11 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.doc
DOCST 08.12 Krawezniki kamienne.doc
DOCST 08.13 Krawezniki betonowe.doc
DOCST 08.14 Betonowe obrzeza chodnikowe.doc
DOCST 08.15 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.doc

III/2 - Dokumentacja Projektowa (DP):

DP1 - Projekt budowlany w zakresie uwzględniajacym specyfikę przedmiotu zamówienia:

DOCOkladki PB.doc
DOCDP1_PB.doc

Grocholub cz. elektryczna

PDFRys E1 Plan sytuacyjny.pdf

Grocholub cz. sanitarna

PDFRys 01 Mapa pog.pdf
PDFRys 02 Mapa.pdf
JPEGRys 03 Mapa_01nowy.jpeg
PDFRys 04 Profile.pdf
PDFRys 05 Mapa.pdf
PDFRys 06 Profile.pdf
PDFRys 07 Profile.pdf
PDFRys 08 Profile.pdf
TIFRys 09 Tlocznia sciekow.tif

Walce cz. elektryczna

JPEGRys 5.1.jpeg
JPEGRys 5.2.jpeg
JPEGRys 5.3.jpeg
JPEGRys 5.4.jpeg
JPEGRys 5.5.jpeg

Walce cz. sanitarna

PDFRys 1 Mapa pog.pdf
PDFRys 2_1 Mapa.pdf
JPEGRys 2_2 Mapa.jpeg
PDFRys 2_3 Mapa.pdf
PDFRys 2_4 Mapa.pdf
PDFRys 2_5 Mapa.pdf
JPEGRys 2_6 Mapa_01nowy.jpeg
PDFRys 2_7 Mapa.pdf
PDFRys 2_8 Mapa.pdf
PDFRys 2_9 Mapa.pdf
PDFRys 2_10 Mapa.pdf
PDFRys 2_11 Mapa.pdf
PDFRys 3_1 Profile.pdf
TIFRys 3_1_Schemat przep. PW1.tif
PDFRys 3_2 Profile.pdf
TIFRys 3_2_Schemat przep. PW2.tif
PDFRys 3_3 Profile.pdf
TIFRys 3_3_Schemat przep. PW3.tif
PDFRys 3_4 Profile.pdf
TIFRys 3_4_Schemat przep. PW4.tif
TIFRys 3_5a Profile.tif
TIFRys 3_5b Profile.tif
TIFRys 3_6 Profile.tif
PDFRys 3_7 Profile.pdf
JPEGRys 4 Skrzyzowanie kan.jpeg

DP2 - Projekt wykonawczy

DOCDP2_PW.doc
PDFDP2_Zalacznik Nr 1_zestawienie przylaczy - Walce.pdf
PDFDP2_Zalacznik Nr 1_zestawienie przyłaczy - Grocholub.pdf
DOCOkladki DP2 PW.doc

Grocholub cz. elektryczna

PDFRys 01 Schemat ideowy zasilania P1.pdf
PDFRys E1 Plan sytuacyjny.pdf

Grocholub cz. sanitarna

PDFRys Nr 01 Mapa pog..pdf
PDFRys Nr 02 Mapa.pdf
PDFRys Nr 03 Mapa.pdf
PDFRys Nr 04 Profile.pdf
PDFRys Nr 05 Profile.pdf
PDFRys Nr 06 Profile.pdf
PDFRys Nr 07 Profile.pdf
PDFRys Nr 08 Profile.pdf
JPEGRys Nr 09 Tlocznia sciekow.jpeg
JPEGRys Nr 10 Studnia 1000.jpeg
PDFRys Nr 11 Studnia 400.pdf

Walce cz. elektryczna

PDFRys 8.1 Plan.pdf
JPEGRys 8.2 Plan zasilania PW1.jpeg
JPEGRys 8.3.nowy.jpeg
JPEGRys 8.4.nowy.jpeg
JPEGRys 8.5.nowy.jpeg
JPEGRys 8.6 Schemat PW1.jpeg
JPEGRys 8.7 Schemat PW2.jpeg
JPEGRys 8.8 Schemat PW3.jpeg
JPEGRys 8.9 Schemat PW4.jpeg
JPEGRys 8.10 Schemat szafka ster.jpeg
JPEGRys 8.11 Zlacze kabl-pomiar.jpeg

Walce cz. sanitarna

PDFRys 1 Mapa pog.pdf
PDFRys 2_1 Mapa.pdf
JPEGRys 2_2 Mapa..jpeg
PDFRys 2_3 Mapa.pdf
PDFRys 2_4 Mapa.pdf
PDFRys 2_5 Mapa.pdf
JPEGRys 2_6 Mapa nowy.jpeg
PDFRys 2_7 Mapa.pdf
PDFRys 2_8 Mapa.pdf
PDFRys 2_9 Mapa.pdf
PDFRys 2_10 Mapa.pdf
PDFRys 2_11 Mapa.pdf
PDFRys 3_1 Profile.pdf
PDFRys 3_2 Profile.pdf
PDFRys 3_3 Profile.pdf
PDFRys 3_4 Profile.pdf
TIFRys 3_5a Profile.tif
TIFRys 3_5b Profile.tif
TIFRys 3_6 Profile.tif
PDFRys 3_7 Profile.pdf
TIFRys 4_1_Schemat przep. PW1.tif
TIFRys 4_2 Schemat przep. PW2.tif
TIFRys 4_3 Schemat przep. PW3.tif
TIFRys 4_4 Schemat przep. PW4.tif
JPEGRys 5 Skrzyzowanie kan.jpeg

DOCOKLADKA_wstep_OPZ.doc
DOCOkladki na segregatory.doc
DOCOkladki na segregatory - grzbiety.doc

DP3 - Przedmiar Robót (PR)

DOCPrzedmiar wstep 28.04.2009.doc
XLSGm. Walce_Czesc III_DP_3.xls

DP4 - Informacja dotyczaca bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

DOCDP-4_BIOZ.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Helena Kochan
Data wytworzenia: 2010-03-29

 

Metryczka
  • opublikowano:
    29-03-2010 11:40
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    01-06-2010 08:37
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl