Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html
 DOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc
 DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc

DOCSIWZ.doc

DOCzał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. 2a do SIWZ - oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ -wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc
DOCzał. nr 6 do SIWZ- projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót, ul. Diamentowa Stradunia sieć wodociagowa.pdf
PDFzałącznik nr 8 do SIWZ - przedmiary robót, ul. Diamentowa Stradunia kan sanit.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociagowej oraz STWiOR
DOCOPIS TECHNICZNY- Wodociąg Stradunia.doc
JPEGStradunia woda 20-10-2007-mapa_01-1.jpeg
PDFStradunia woda 20-10-2007-profil.pdf
PDFSTWiOR-Siec wodociagowa cz1.pdf
PDFSTWiOR-Siec wodociagowa cz2.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz STWiOR
DOCOPIS TECHNICZNY- kanalizacja Stradunia.doc
JPEGStradunia kanalizacja 20-10-2007- mapa_01-1.jpeg
PDFStradunia kanalizacja 20-10-2007-profil.pdf
DOCSTWiOR-Kanalizacja sanitarna.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2010-04-30

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2010 11:06
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    06-07-2010 10:18
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl