Urząd Gminy

 

Walce ul. Mickiewicza 18

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

45100000-8

 

Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0

 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2

 

Roboty budowlane w zakresie budynków

45200000-9

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45215000-7

 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215100-8

 

Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

BUDOWA BUDYNKU REHABILITACYJNEGO W WALCACH - budowlane

ADRES INWESTYCJI

:

Walce

INWESTOR

:

Urząd Gminy

ADRES INWESTORA

:

Walce ul. Mickiewicza 18

WYKONAWCA ROBÓT

:

 

ADRES WYKONAWCY

:

 

BRANŻA

:

budowlana

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

inż. Józef Wilczek

DATA OPRACOWANIA

:

6 kwiecień 2009

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 6 kwiecień 2009

 

Data zatwierdzenia

Walce SPZOZ budowlane.PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa działu

Od

Do

1

Stan zero

1

23

2

Ściany parteru

24

44

3

Stropodach

45

57

4

Roboty wykończeniowe

58

79

5

Stolarka okienna i drzwiowa

80

86

6

Elewacja

87

95

Walce SPZOZ budowlane.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Stan zero

1 d.1

KNR 2-01 0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

 

 

 

 

21.30*11.10+7.30*9.10

m2

302.860

 

 

 

 

 

RAZEM

302.860

2 d.1

KNR 2-01 0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

 

 

 

 

(21.30+11.10+21.30+7.90+3.60+3.50+1.50+7.30+8.10+7.30)*1.00*0.90

 

83.610

 

 

 

A (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

83.610

 

 

 

przyjęto 80%

 

 

 

 

 

83.61*0.80

m3

66.888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

66.888

3 d.1

KNR 2-01 0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

 

 

 

 

(21.30+11.10+21.30+7.90+3.60+3.50+1.50+7.30+8.10+7.30)*1.00*0.90

 

83.610

 

 

 

A (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

83.610

 

 

 

przyjęto 20%

 

 

 

 

 

83.61*0.20

m3

16.722

 

 

 

 

 

RAZEM

16.722

4 d.1

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton B 10

m3

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*0.60*0.10

m3

4.199

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*0.40*0.10

m3

0.821

 

 

 

1.95*0.80*0.10

m3

0.156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

5.176

5 d.1

KNR 2-02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B 25

m3

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*0.60*0.35

m3

14.696

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*0.40*0.35

m3

2.874

 

 

 

 

 

RAZEM

17.570

6 d.1

KNR 2-02 0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu- beton B-25

m3

 

 

 

 

1.95*0.80*0.10

m3

0.156

 

 

 

 

 

RAZEM

0.156

7 d.1

NNRNKB 202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej dwa razy Krotność = 2

m2

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*0.50

m2

34.990

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*0.40

m2

8.212

 

 

 

1.95*0.50

m2

0.975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

44.177

8 d.1

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

t

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)/0.25*1.10*0.000222

t

0.068

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)/0.25*1.10*0.000222

t

0.020

 

 

 

1.95/0.25*2.94*0.000222

t

0.005

 

 

 

 

 

RAZEM

0.093

9 d.1

KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

t

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*4*1.20*0.00121

t

0.406

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*4*1.20*0.00121

t

0.119

 

 

 

1.95*8*0.00121

t

0.019

 

 

 

 

 

RAZEM

0.544

10 d.1

KNR 2-02 0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 

 

 

 

0.25*0.25*1.00*7

m3

0.438

 

 

 

 

 

RAZEM

0.438

11 d.1

KNR-W 2-02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m3

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*1.00*0.25

m3

17.495

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*1.00*0.25

m3

5.133

 

 

 

1.95*1.00*0.36

m3

0.702

 

 

 

 

 

RAZEM

23.330

12 d.1

KNR 2-02 0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

m2

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*1.00*2

m2

139.960

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*1.00*2

m2

41.060

 

 

 

1.95*1.00*2

m2

3.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

184.920

13 d.1

KNR 2-02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*1.00*2

m2

139.960

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*1.00*2

m2

41.060

 

 

 

1.95*1.00*2

m2

3.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

184.920

14 d.1

KNR 2-02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*1.00*2

m2

139.960

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*1.00*2

m2

41.060

 

 

 

1.95*1.00*2

m2

3.900

 

 

 

 

 

RAZEM

184.920

15 d.1

KNR 0-23 2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami STYRODUR gr 11 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*1.00

m2

69.980

 

 

 

 

 

RAZEM

69.980

16 d.1

KNR 2-02 0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej

m2

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*1.00

m2

69.980

 

 

 

 

 

RAZEM

69.980

17 d.1

KNR 2-01 0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

 

83.61-(5.176+17.57+0.156+23.33)

m3

37.378

 

 

 

 

 

RAZEM

37.378

18 d.1

KNR 2-01 0212-02 0214-02

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.3 km

m3

 

 

 

 

83.61-37.378

m3

46.232

 

 

 

 

 

RAZEM

46.232

19 d.1

KNR 2-02 1101-05

Podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie

m3

 

 

 

 

182.97*0.30

m3

54.891

 

 

 

 

 

RAZEM

54.891

20 d.1

KNR 2-02 1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

m3

 

 

 

 

182.97*0.15

m3

27.446

 

 

 

 

 

RAZEM

27.446

21 d.1

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton B 10

m3

 

 

 

 

182.97*0.12

m3

21.956

 

 

 

 

 

RAZEM

21.956

22 d.1

KNR 2-02 1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 8 mm

m2

 

 

 

 

182.97

m2

182.970

 

 

 

 

 

RAZEM

182.970

23 d.1

KNNR 4 1424-03

Studzienki schładzająca betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

2

 

Ściany parteru

24 d.2

NNRNKB 202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej dwa razy Krotność = 2

m2

 

 

 

 

(19.29+9.09+12.80+9.10+6.30+6.30+7.10)*0.50

m2

34.990

 

 

 

(6.49+7.89+3.50+1.75+0.90)*0.40

m2

8.212

 

 

 

1.95*0.50

m2

0.975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

44.177

25 d.2

KNR 0-27 0160-09

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 38 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

 

 

 

 

(19.20+9.00+12.15+6.05+7.00+15.10)*3.05

 

208.925

 

 

 

A (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

208.925

 

 

 

minus otwory

 

 

 

 

 

0.90*0.60*4

 

2.160

 

 

 

1.50*1.00*2

 

3.000

 

 

 

1.20*1.50*3

 

5.400

 

 

 

1.50*1.50*6

 

13.500

 

 

 

1.00*0.70

 

0.700

 

 

 

1.10*2.25*1

 

2.475

 

 

 

3.42*2.25

 

7.695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

34.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208.925-34.93

m2

173.995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

173.995

26 d.2

KNR 0-27 0160-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

 

 

 

 

(1.85+1.32+3.37+4.98)*3.15

 

36.288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

36.288

 

 

 

otwory

 

 

 

 

 

1.10*2.10

 

2.310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

2.310

 

 

 

36.288-2.31

m2

33.978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

33.978

27 d.2

KNR 2-02 0118-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg. klasy 20

m

 

 

 

 

3.15

m

3.150

 

 

 

 

 

RAZEM

3.150

28 d.2

KNR 2-02 0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 

 

 

 

0.25*0.25*3.15*7

m3

1.378

 

 

 

 

 

RAZEM

1.378

29 d.2

KNR 2-02 0126-03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

 

 

 

 

16

szt

16.000

 

 

 

 

 

RAZEM

16.000

30 d.2

KNR 2-02 0126-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł pojedynczych

szt

 

 

 

 

2

szt

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

31 d.2

KNR 2-02 0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

32 d.2

KNR 2-02 0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych

m

 

 

 

 

1.25*3*5+1.75*3*8+1.50*3*5+1.25*11+1.50*5

m

104.500

 

 

 

 

 

RAZEM

104.500

33 d.2

KNR 0-27 0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

 

 

 

 

(2.97+2.30+1.83+4.66+3.58+3.58+2.50+2.50+3.00+3.16+3.16+7.03+3.16+2.20+3.50+3.50+0.93+0.55+1.00+6.24+6.20)*3.15

m2

212.783

 

 

 

 

 

RAZEM

212.783

34 d.2

KNR 0-27 0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) - obmurowanie wieńców

m2

 

 

 

 

(19.20+9.00+12.15+6.05+7.00+15.10)*0.24

m2

16.440

 

 

 

 

 

RAZEM

16.440

35 d.2

KNR 0-27 0165-01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

 

 

 

 

(3.34)*3.15

m2

10.521

 

 

 

 

 

RAZEM

10.521

36 d.2

KNR 2-02 0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

 

 

 

 

0.30*0.25*3.28

m3

0.246

 

 

 

 

 

RAZEM

0.246

37 d.2

KNR 2-02 0213-13

Wieńce w ścianach

m3

 

 

 

 

(19.20+9.00+12.15+6.05+7.00+15.10)*0.30*0.23

m3

4.727

 

 

 

(1.85+1.32+3.37+4.98)*0.25*0.25

m3

0.720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

5.447

38 d.2

KNR 2-02 0216-02 0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

 

 

 

 

17.30

m2

17.300

 

 

 

 

 

RAZEM

17.300

39 d.2

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

t

 

 

 

 

0.089

t

0.089

 

 

 

 

 

RAZEM

0.089

40 d.2

KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

t

 

 

 

 

0.625

t

0.625

 

 

 

 

 

RAZEM

0.625

41 d.2

KNR 2-02 0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych -

m

 

 

 

 

5.70*8

m

45.600

 

 

 

 

 

RAZEM

45.600

42 d.2

KNR 2-02 0122-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych fi 200

m

 

 

 

 

5.70*1

m

5.700

 

 

 

 

 

RAZEM

5.700

43 d.2

KNR 4-01 0402-08

Obicie komina płytami OSB

m2

 

 

 

 

(1.60+0.46)*1.50*2

m2

6.180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

6.180

44 d.2

KNR 4-01 0509-01

Obicie komina łupkiem

m2

 

 

 

 

6.18

m2

6.180

 

 

 

 

 

RAZEM

6.180

3

 

Stropodach

45 d.3

KNR 2-02 0405-02 wycena indywidualna

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9 m

m2

 

 

 

 

(16.08+10.90)/2*4.82

m2

65.022

 

 

 

(5.79+10.90)/2*4.82

m2

40.223

 

 

 

(20.18+16.05)/2*5.65

m2

102.350

 

 

 

(11.82+16.05)/2*5.65

m2

78.733

 

 

 

 

 

RAZEM

286.328

46 d.3

KNR 0-15II 0517-01

Uożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

 

 

 

 

(16.08+10.90)/2*4.82

m2

65.022

 

 

 

(5.79+10.90)/2*4.82

m2

40.223

 

 

 

(20.18+16.05)/2*5.65

m2

102.350

 

 

 

(11.82+16.05)/2*5.65

m2

78.733

 

 

 

 

 

RAZEM

286.328

47 d.3

KNR 0-15II 0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

 

 

 

 

(16.08+10.90)/2*4.82

m2

65.022

 

 

 

(5.79+10.90)/2*4.82

m2

40.223

 

 

 

(20.18+16.05)/2*5.65

m2

102.350

 

 

 

(11.82+16.05)/2*5.65

m2

78.733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

286.328

48 d.3

NNRNKB 202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

 

 

 

 

(16.08+10.90)/2*4.82

m2

65.022

 

 

 

(5.79+10.90)/2*4.82

m2

40.223

 

 

 

(20.18+16.05)/2*5.65

m2

102.350

 

 

 

(11.82+16.05)/2*5.65

m2

78.733

 

 

 

 

 

RAZEM

286.328

49 d.3

KNR-W 2-02 0511-02

Pokrycie dachów blachą - gąsiory zblachy powlekanej

m

 

 

 

 

10.90+16.05

m

26.950

 

 

 

 

 

RAZEM

26.950

50 d.3

KNR-W 2-02 0511-03

Pokrycie dachów blachą - blachy okapowe z blachy powlekanej

m

 

 

 

 

16.09+5.79+20.18+11.82

m

53.880

 

 

 

 

 

RAZEM

53.880

51 d.3

KNR-W 2-02 0511-04

Pokrycie dachów blachą L - wiatrownice boczne z blachy powlekanej

m

 

 

 

 

4.82*2+5.65*2

m

20.940

 

 

 

 

 

RAZEM

20.940

52 d.3

KNR K-05 0205-03

Obróbka kominów WAKAFLEX ołowiany

m

 

 

 

 

1.60*2+0.46*2

m

4.120

 

 

 

 

 

RAZEM

4.120

53 d.3

NNRNKB 202 0517-03

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 12 cm

m

 

 

 

 

16.09+5.79+20.18+11.82

m

53.880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

53.880

54 d.3

NNRNKB 202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanejokrągłych o śr. 10 cm

m

 

 

 

 

3.20*5

m

16.000

 

 

 

 

 

RAZEM

16.000

55 d.3

KNR-W 2-02 20203-02

Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - podbitka części widoczej wieźby dachowej

m2

 

 

 

 

(16.09+5.79+20.18+11.82)*0.70

m2

37.716

 

 

 

 

 

RAZEM

37.716

56 d.3

KNR 4-01 0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki

m2

 

 

 

 

37.716

m2

37.716

 

 

 

 

 

RAZEM

37.716

57 d.3

KNR 2-17 0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.160 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

4

 

Roboty wykończeniowe

58 d.4

KNR 2-02 2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach

m2

 

 

 

 

182.97-15.66

m2

167.310

 

 

 

 

 

RAZEM

167.310

59 d.4

KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

 

 

 

 

182.97-15.66

m2

167.310

 

 

 

 

 

RAZEM

167.310

60 d.4

KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

 

 

 

 

15.66

m2

15.660

 

 

 

 

 

RAZEM

15.660

61 d.4

KNR 2-02 0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

 

 

 

 

182.97-15.66

m2

167.310

 

 

 

 

 

RAZEM

167.310

62 d.4

KNR 2-02 2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton. wodo i ognioodpornych gr 20 mm (suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach

m2

 

 

 

 

182.97-15.66

m2

167.310

 

 

 

 

 

RAZEM

167.310

63 d.4

KNNR 2 0801-04

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów

m2

 

 

 

 

15.66

m2

15.660

 

 

 

 

 

RAZEM

15.660

64 d.4

KNNR 2 0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów

m2

 

 

 

 

208.925+36.288*2+212.783*2+10.521*2

m2

728.109

 

 

 

 

 

RAZEM

728.109

65 d.4

KNR 2-02 0829-07 z.sz. 5.7.b

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3-4 kolory.

m2

 

 

 

 

(1.30+3.34)*2*2.00

m2

18.560

 

 

 

(1.70+0.80+0.80)*2.00

m2

6.600

 

 

 

1.80*2.00*1

m2

3.600

 

 

 

(2.50+1.67)*2*2.00

m2

16.680

 

 

 

(1.20+1.83)*2*2.00

m2

12.120

 

 

 

(4.65+1.60)*2*2.00

m2

25.000

 

 

 

(2.97+1.58)*2*2.00

m2

18.200

 

 

 

(3.58+0.99)*2*2.00

m2

18.280

 

 

 

 

 

RAZEM

119.040

66 d.4

KNR 2-02 0121-05

Ścianki działowe z luksferów kolor miodowy , 20x20x8 cm w ramkach systemowych

m2

 

 

 

 

1.04*3.15

m2

3.276

 

 

 

 

 

RAZEM

3.276

67 d.4

KNR-W 2-02 1029-05

Ścianki LTT

m2

 

 

 

 

(1.00*2+2.00*3+7.03)*2.00

m2

30.060

 

 

 

 

 

RAZEM

30.060

68 d.4

NNRNKB 202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2

m2

 

 

 

 

1.30*3.34

m2

4.342

 

 

 

1.79*0.99*2

m2

3.544

 

 

 

1.67*2.50*2

m2

8.350

 

 

 

 

 

RAZEM

16.236

69 d.4

KNNR 2 1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2

 

 

 

 

182.97

m2

182.970

 

 

 

 

 

RAZEM

182.970

70 d.4

KNNR 2 1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4

m2

 

 

 

 

182.97

m2

182.970

 

 

 

 

 

RAZEM

182.970

71 d.4

KNNR 2 0804-01

Siatkowanie powierzchni wewnętrznych w warstwie wylewki cementowej posadzki

m2

 

 

 

 

182.97

m2

182.970

 

 

 

 

 

RAZEM

182.970

72 d.4

NNRNKB 202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2- płytki antypoślizgowe , V klasa scieralności

m2

 

 

 

 

3.91+3.43+2.20+4.35+3.34+8.44+39.23+7.83+2.38+5.45

m2

80.560

 

 

 

 

 

RAZEM

80.560

73 d.4

NNRNKB 202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

 

 

 

 

80.56*1.25

m

100.700

 

 

 

 

 

RAZEM

100.700

74 d.4

NNRNKB 202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

 

 

 

 

(18.72+1.53+10.14+8.75+16.74+4.59+21.29+9.48)

m2

91.240

 

 

 

 

 

RAZEM

91.240

75 d.4

KNR-W 2-02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKET GRANIT z wywinięciem na ściany 10 cm

m2

 

 

 

 

(18.72+1.53+10.14+8.75+16.74+4.59+21.29+9.48) *1.20

m2

109.488

 

 

 

 

 

RAZEM

109.488

76 d.4

KNR-W 2-02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

 

 

 

 

109.488

m2

109.488

 

 

 

 

 

RAZEM

109.488

77 d.4

KNNR 2 0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach

m2

 

 

 

 

728.109-119.04

m2

609.069

 

 

 

 

 

RAZEM

609.069

78 d.4

KNR-W 2-02 1520-02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego z malowaniem farba lateksową

m2

 

 

 

 

(9.10+2.20+0.94+8.80+1.50+3.70+0.30+3.12+3.28+4.16)*3.05

m2

113.155

 

 

 

 

 

RAZEM

113.155

79 d.4

KNNR 2 1401-06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania

m2

 

 

 

 

609.069-113.155

m2

495.914

 

 

 

 

 

RAZEM

495.914

5

 

Stolarka okienna i drzwiowa

80 d.5

KNNR 7 0701-03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 oszkolone wkładem szybowym antywłamaniowym o wspólczynniku K=1,11

m2

 

 

 

 

0.90*0.60*4

m2

2.160

 

 

 

1.50*1.00*2

m2

3.000

 

 

 

1.20*1.50*3

m2

5.400

 

 

 

1.50*1.50*6

m2

13.500

 

 

 

1.00*0.70

m2

0.700

 

 

 

 

 

RAZEM

24.760

81 d.5

KNR-W 2-02 1040-01

Drzwi aluminiowe zewętrzne oszklone wkładem szybowym antywłamaniowym jednoskrzydłowe z samozamykaczem

m2

 

 

 

 

1.10*2.25

m2

2.475

 

 

 

3.42*2.25

m2

7.695

 

 

 

 

 

RAZEM

10.170

82 d.5

NNRNKB 202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne

m2

 

 

 

 

(0.90*4+1.50*2+1.20*3+1.50*6+1.00)*0.35

m2

7.070

 

 

 

 

 

RAZEM

7.070

83 d.5

KNR-W 2-02 0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV długości ponad 1 m

szt

 

 

 

 

16

szt

16.000

 

 

 

 

 

RAZEM

16.000

84 d.5

KNNR 2 1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych opaskowych w/g prjektu

m2

 

 

 

 

0.90*2.00*3

m2

5.400

 

 

 

1.00*2.00*10

m2

20.000

 

 

 

1.10*2.00*4

m2

8.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

34.200

85 d.5

KNNR 2 1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych typu PORTA . POLSKONE lub inne w/g projektu

m2

 

 

 

 

0.90*2.00*3

m2

5.400

 

 

 

1.00*2.00*10

m2

20.000

 

 

 

1.10*2.00*4

m2

8.800

 

 

 

 

 

RAZEM

34.200

86 d.5

KNR-W 2-02 1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone

m2

 

 

 

 

1.35*2.07

m2

2.795

 

 

 

 

 

RAZEM

2.795

6

 

Elewacja

87 d.6

KNR 2-02 2601-01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu gr 5 cm i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynk akrylowy w/g projektu

m2

 

 

 

 

(19.20+9.00+12.15+6.05+7.00+15.10)*3.25

 

222.625

 

 

 

A (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

222.625

 

 

 

minus otwory

 

 

 

 

 

0.90*0.60*4

 

2.160

 

 

 

1.50*1.00*2

 

3.000

 

 

 

1.20*1.50*3

 

5.400

 

 

 

1.50*1.50*6

 

13.500

 

 

 

1.00*0.70

 

0.700

 

 

 

1.10*2.25*1

 

2.475

 

 

 

3.42*2.25

 

7.695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B (obliczenia pomocnicze)

 

=

 

 

 

 

 

34.930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222.625-34.93

m2

187.695

 

 

 

 

 

RAZEM

187.695

88 d.6

KNR 2-02 2601-06

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki

m2

 

 

 

 

(0.90+0.60+0.90)*0.20*4

m2

1.920

 

 

 

(1.50+1.00+1.50)*0.20*2

m2

1.600

 

 

 

(1.20+1.50+1.20)*0.20*3

m2

2.340

 

 

 

(1.50+1.50+1.50)*0.20*6

m2

5.400

 

 

 

(1.00+0.70+1.00)*0.20*1

m2

0.540

 

 

 

(1.10+2.25+2.25)*0.20*1

m2

1.120

 

 

 

(2.25+3.42+2.25)*0.20*1

m2

1.584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

14.504

89 d.6

KNR 2-02 2601-08

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jlistwami

m

 

 

 

 

213

m

213.000

 

 

 

 

 

RAZEM

213.000

90 d.6

KNNR 2 1004-01

Tynki mozaikowe żywiczne

m2

 

 

 

 

(19.20+9.00+12.15+6.05+7.00+15.10)*0.45

m2

30.825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

30.825

91 d.6

KNNR 6 0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

 

 

 

 

2.71+14.20+2.71

m

19.620

 

 

 

 

 

RAZEM

19.620

92 d.6

KNNR 6 0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm

m2

 

 

 

 

14.20*2.71

m2

38.482

 

 

 

 

 

RAZEM

38.482

93 d.6

KNNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm

m2

 

 

 

 

14.20*2.71

m2

38.482

 

 

 

 

 

RAZEM

38.482

94 d.6

KNNR 6 0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

m2

 

 

 

 

14.20*2.71

m2

38.482

 

 

 

 

 

RAZEM

38.482

95 d.6

KNNR 6 0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

 

 

 

 

14.20*2.71

m2

38.482

 

 

 

 

 

RAZEM

38.482