Urząd Gminy

 

Walce ul. Mickiewicza 18

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

45300000-0

 

Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

 

Roboty instalacyjne elektryczne

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

BUDOWA BUDYNKU REHABILITACYJNEGO W WALCACH - przyłącza

ADRES INWESTYCJI

:

Walce

INWESTOR

:

Urząd Gminy

ADRES INWESTORA

:

Walce ul. Mickiewicza 18

WYKONAWCA ROBÓT

:

 

ADRES WYKONAWCY

:

 

BRANŻA

:

instalacyjna

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

inż. Józef Wilczek

DATA OPRACOWANIA

:

kwiecień, 2009 r.

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania kwiecień, 2009 r.

 

Data zatwierdzenia

Walce SPZOZ przyłacza.PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa działu

Od

Do

Walce - Ośrodek Zdrowia - przyłącza wodno-kanalizacyjne

1

Przyłącze wodociągowe

1

15

2

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

16

28

Walce SPZOZ przyłacza.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Walce - Ośrodek Zdrowia - przyłącza wodno-kanalizacyjne

1

45232150-8

Przyłącze wodociągowe

1 d.1

KNNR 1 0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

 

 

 

 

19.43

m3

19.430

 

 

 

 

 

RAZEM

19.430

2 d.1

KNNR 1 0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

 

 

 

 

2.05

m3

2.050

 

 

 

 

 

RAZEM

2.050

3 d.1

KNNR 1 0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

 

 

 

 

45.50

m2

45.500

 

 

 

 

 

RAZEM

45.500

4 d.1

KNNR 11 0501-05

Podłoża gr.15 cm i obsypki warstwą gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

 

 

 

 

5.27

m3

5.270

 

 

 

 

 

RAZEM

5.270

5 d.1

KNNR 1 0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi

m3

 

 

 

 

5.27

m3

5.270

 

 

 

 

 

RAZEM

5.270

6 d.1

KNNR 11 0307-01 z.sz.3.6.

Przyłącza wodociągowe o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm

m

 

 

 

 

13.00

m

13.000

 

 

 

 

 

RAZEM

13.000

7 d.1

KNNR 4 1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -1 prób.

 

 

 

 

1

200m -1 prób.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

8 d.1

KNNR 4 1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m

 

 

 

 

1

odc.200m

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

9 d.1

KNNR 4 1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

odc.200m

 

 

 

 

1

odc.200m

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

10 d.1

KNNR 4 1704-02

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE - wcinka do istniejącego wodociagu PCV fi 110 mm

wcin.

 

 

 

 

1

wcin.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

11 d.1

KNNR 11 0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 25 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

12 d.1

KNR-W 2-19 0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

m

 

 

 

 

13.00

m

13.000

 

 

 

 

 

RAZEM

13.000

13 d.1

KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

 

 

 

 

15.21

m3

15.210

 

 

 

 

 

RAZEM

15.210

14 d.1

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztem składowania

m3

 

 

 

 

5.27

m3

5.270

 

 

 

 

 

RAZEM

5.270

15 d.1

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4

m3

 

 

 

 

5.27

m3

5.270

 

 

 

 

 

RAZEM

5.270

2

45232410-9

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

16 d.2

KNNR 1 0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

 

 

 

 

11.66

m3

11.660

 

 

 

 

 

RAZEM

11.660

17 d.2

KNNR 1 0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

 

 

 

 

1.30

m3

1.300

 

 

 

 

 

RAZEM

1.300

18 d.2

KNNR 1 0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

 

 

 

 

28.80

m2

28.800

 

 

 

 

 

RAZEM

28.800

19 d.2

KNNR 11 0501-05

Podłoża gr.15 cm i obsypki warstwą gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych

m3

 

 

 

 

6.48

m3

6.480

 

 

 

 

 

RAZEM

6.480

20 d.2

KNNR 1 0408-01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi

m3

 

 

 

 

6.48

m3

6.480

 

 

 

 

 

RAZEM

6.480

21 d.2

KNNR 4 1308-02 z.sz.3.4. 9913-2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

m

 

 

 

 

12.00

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

22 d.2

KNNR 4 1427-01

Przejście przez ściany rurą PCV fi 160 mm

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

23 d.2

KNNR 4 1005-04 z.sz.3.9. 9912-7 analogia

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 219/8.0 mm - wykopy umocnione /założenie rury ochronnej/

m

 

 

 

 

1

m

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

24 d.2

KNNR 4 1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową, pokrywa żeliwna, kineta PP

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

25 d.2

KNNR 1 0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

 

 

 

 

6.48

m3

6.480

 

 

 

 

 

RAZEM

6.480

26 d.2

KNNR 4 1514-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem na odcinku 4,0 m

m3

 

 

 

 

0.05

m3

0.050

 

 

 

 

 

RAZEM

0.050

27 d.2

KNNR 1 0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- załadunek i odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztem składowania

m3

 

 

 

 

6.48

m3

6.480

 

 

 

 

 

RAZEM

6.480

28 d.2

KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4

m3

 

 

 

 

6.48

m3

6.480

 

 

 

 

 

RAZEM

6.480