Urząd Gminy

 

Walce ul. Mickiewicza 18

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

45300000-0

 

Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

 

Roboty instalacyjne elektryczne

 

 

 

 

Zasilanie energetyczne , instalacja wewnętrzna budynku SPOZ w m. Walce

:

BUDOWA BUDYNKU REHABILITACYJNEGO W WALCACH - instalacje elektryczne

Walce ul. Zamkowa nr 85

:

Walce

Urząd Gminy Walce

:

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 18

:

Walce ul. Mickiewicza 18

 

:

 

 

:

 

ELEKTRYCZNA

:

elektryczna

 

Edward Szarek

:

inż. Józef Wilczek

04.2008r.

:

2009-04-06

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 2009-04-06

 

Data zatwierdzenia

Walce SPZOZ elektryczne.PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa działu

Od

Do

1

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1

13

2

BADANIA I POMIARY

14

20

3

Przyłącze kablowe

21

31

Walce SPZOZ elektryczne.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1 d.1

KNR 4-03 1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

2 d.1

KNNR 5 0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - TR

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

3 d.1

KNR 4-03 0901-04

Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz.

 

 

 

 

10

podłącz.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

4 d.1

KNR 4-03 0901-01

Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz.

 

 

 

 

285

podłącz.

285.000

 

 

 

 

 

RAZEM

285.000

5 d.1

KNNR 5 0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 mm2

m

 

 

 

 

255

m

255.000

 

 

 

 

 

RAZEM

255.000

6 d.1

KNNR 5 0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

szt.

 

 

 

 

105

szt.

105.000

 

 

 

 

 

RAZEM

105.000

7 d.1

KNNR 5 0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym p/t 2-biegunowe przekroju przewodów do 2.5 mm2 - GNIAZDA 230V

szt.

 

 

 

 

34

szt.

34.000

 

 

 

 

 

RAZEM

34.000

8 d.1

KNR 5-14 0604-02

Przyklejanie tabliczek opisowych na gniazdach, włącznikach

szt.

 

 

 

 

34

szt.

34.000

 

 

 

 

 

RAZEM

34.000

9 d.1

KNNR 5 0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

szt.

 

 

 

 

7

szt.

7.000

 

 

 

 

 

RAZEM

7.000

10 d.1

KNNR 5 0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

szt.

 

 

 

 

12

szt.

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

11 d.1

KNNR 5 0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ONR-418

kpl.

 

 

 

 

35

kpl.

35.000

 

 

 

 

 

RAZEM

35.000

12 d.1

KNNR 5 0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa typu MONZA 1x36

kpl.

 

 

 

 

11

kpl.

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

13 d.1

KNNR 5 1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

m

 

 

 

 

230

m

230.000

 

 

 

 

 

RAZEM

230.000

2

 

BADANIA I POMIARY

14 d.2

KNNR 5 1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

 

 

 

 

1

pomiar

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

15 d.2

KNNR 5 1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar

 

 

 

 

10

pomiar

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

16 d.2

KNR-W 5-08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

 

 

 

 

1

pomiar

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

17 d.2

KNR-W 5-08 0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

 

 

 

 

4

pomiar

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

18 d.2

KNNR 5 1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

19 d.2

KNNR 5 1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

20 d.2

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

3

 

Przyłącze kablowe

21 d.3

KSNR 5 0101-02

Montaż złączy kablowych typu ZK1a 400A

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

22 d.3

KNR 5-10 0803-02

Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

23 d.3

KNNR 5 0907-02

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III

m

 

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

24 d.3

KNNR 5 0717-06

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych

m

 

 

 

 

2.5

m

2.500

 

 

 

 

 

RAZEM

2.500

25 d.3

KNNR 5 0717-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych

m

 

 

 

 

9.5

m

9.500

 

 

 

 

 

RAZEM

9.500

26 d.3

KNNR 5 0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie

m

 

 

 

 

12

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

27 d.3

KNNR 5 0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

m

 

 

 

 

12

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

28 d.3

KNNR 5 0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III

m3

 

 

 

 

12.00

m3

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

29 d.3

KNNR 5 0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III

m3

 

 

 

 

12.00

m3

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

30 d.3

KNNR 5 0705-02

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm

m

 

 

 

 

11

m

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

31 d.3

KNNR 5 0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie

m

 

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000