Urząd Gminy

 

Walce ul. Mickiewicza 18

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

45300000-0

 

Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7

 

Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0

 

Instalowanie kotłów

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

BUDOWA BUDYNKU REHABILITACYJNEGO W WALCACH - instalacja co i kotłownia

ADRES INWESTYCJI

:

Walce

INWESTOR

:

Urząd Gminy

ADRES INWESTORA

:

Walce ul. Mickiewicza 18

WYKONAWCA ROBÓT

:

 

ADRES WYKONAWCY

:

 

BRANŻA

:

instalacyjna

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

inż. Józef Wilczek

DATA OPRACOWANIA

:

kwiecień, 2009 r.

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania kwiecień, 2009 r.

 

Data zatwierdzenia

Walce SPZOZ instalacja co i kotłownia.PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa działu

Od

Do

Walce-Ośrodek Zdrowia - ogrzewanie i wentylacja

1

Instalacja c.o. z kotłownią olejową

1

51

2

Instalacja wentylacji mechanicznej

52

81

Walce SPZOZ instalacja co i kotłownia.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Walce-Ośrodek Zdrowia - ogrzewanie i wentylacja

1

45331100-7

Instalacja c.o. z kotłownią olejową

1 d.1

KNNR 4 0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe 11KV-600/920 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

2 d.1

KNNR 4 0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe 21KV-600/520 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

3 d.1

KNNR 4 0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe 22KV-600/920 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

4 d.1

KNNR 4 0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe 21KV-600/1200 mm

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

5 d.1

KNNR 4 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 20HV-600/720 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

6 d.1

KNNR 4 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 20HV-600/400 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

7 d.1

KNNR 4 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 20HV-600/520 mm

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

8 d.1

KNNR 4 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 20HV-600/600 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

9 d.1

KNNR 4 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 20HV-600/800 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

10 d.1

KNNR 4 0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników

kpl.

 

 

 

 

19

kpl.

19.000

 

 

 

 

 

RAZEM

19.000

11 d.1

KNNR 4 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz.

 

 

 

 

19

urz.

19.000

 

 

 

 

 

RAZEM

19.000

12 d.1

KNNR 4 0405-02

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

41.00

m

41.000

 

 

 

 

 

RAZEM

41.000

13 d.1

KNNR 4 0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

20.00

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

14 d.1

KNNR 4 0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

35.00

m

35.000

 

 

 

 

 

RAZEM

35.000

15 d.1

KNNR 4 0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

25.00

m

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

16 d.1

KNNR 4 0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m

 

 

 

 

Obmiar dodatkowy - ilość prób 1

próba

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

121.00

m

121.000

 

 

 

 

 

RAZEM

121.000

17 d.1

KNNR 4 0412-01

Głowica do zaworów termostatycznych

szt.

 

 

 

 

19

szt.

19.000

 

 

 

 

 

RAZEM

19.000

18 d.1

KNNR 4 0412-01 analogia

Zestaw przyłączeniowy do grzejników /podwójny kurek kulowy Multi flex/

szt.

 

 

 

 

19

szt.

19.000

 

 

 

 

 

RAZEM

19.000

19 d.1

KNNR 4 0411-01

Zawory kulowe o śr. nominalnej 3/8"

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

20 d.1

KNNR 4 0411-01

Zawór szybkozamykający dopływ oleju o śr. nominalnej 3/8"

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

21 d.1

KNNR 4 0411-04

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

22 d.1

KNNR 4 0411-04

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

23 d.1

KNR INSTAL 0406-06

Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 35 mm i śr.nom. 32 mm

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

24 d.1

KNR 0-34 0107-01

Izolacja rurociągów śr.12 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu

m

 

 

 

 

41.00

m

41.000

 

 

 

 

 

RAZEM

41.000

25 d.1

KNR 0-34 0107-01

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu

m

 

 

 

 

20.00

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

26 d.1

KNR 0-34 0107-01

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu

m

 

 

 

 

35.00

m

35.000

 

 

 

 

 

RAZEM

35.000

27 d.1

KNR 0-34 0107-02

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu

m

 

 

 

 

25.00

m

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

28 d.1

KNR 0-35 0225-03 z.sz.3.1.

Kotły grzewcze olejowe stojące o mocy 20 kW-kocioł Logobloc LSL-UB20C z palnikiem olejowym, podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. 150 l, pompą ładującą podgrzewacz wraz z automatyką

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

29 d.1

KNR 0-35 0221-03 z.sz. 3.1.

Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex 12N

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

30 d.1

KNR 0-35 0208-01 z.sz.3.1.

Pompy obiegowe Grundfos ALFA Pro 25-40

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

31 d.1

KNNR 4 0524-01

Zawory bezpieczeństwa dla kotła 1915 SYR fi 15 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

32 d.1

KNNR 4 0519-02 analogia

Zawór regulacyjny trójdrogowy HRB3-fi 20 mm z siłownikiem prod.Danfoss

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

33 d.1

KNNR 4 0411-04 analogia

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

34 d.1

KNNR 4 0405-01

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

11.00

m

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

35 d.1

KNNR 4 0405-02

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

11.00

m

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

36 d.1

KNNR 4 0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

10.00

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

37 d.1

KNNR 4 0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

4.00

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

38 d.1

KNR 0-34 0101-03 z.o.3.1. 9903-1

Izolacja rurociągów śr.10-12 mm otulinami poliuretanowymi jednowarstwowymi gr.9 mm - w kotłowniach

m

 

 

 

 

22.00

m

22.000

 

 

 

 

 

RAZEM

22.000

39 d.1

KNR 0-34 0101-03 z.o.3.1. 9903-1

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami poliuretanowymi jednowarstwowymi gr.9 mm - w kotłowniach

m

 

 

 

 

10.00

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

40 d.1

KNR 0-34 0101-04 z.o.3.1. 9903-1

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr.9 mm - w kotłowniach

m

 

 

 

 

4.00

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

41 d.1

KNNR 4 0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m

 

 

 

 

Obmiar dodatkowy - ilość prób 1

próba

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

36.00

m

36.000

 

 

 

 

 

RAZEM

36.000

42 d.1

KNNR 4 0516-02

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm - przewód do napełniania zbiorników oleju

m

 

 

 

 

4.00

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

43 d.1

KNNR 4 0516-01

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm - przewód do napełniania zbiorników oleju

m

 

 

 

 

4.00

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

44 d.1

KNNR 2 1404-04

Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm

m

 

 

 

 

8.00

m

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

45 d.1

KNNR 4 0531-01

Termometry montowane w gotowej tulei

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

46 d.1

KNNR 4 0531-02

Manometry montowane w gotowej tulei

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

47 d.1

KNNR 4 0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt.

 

 

 

 

20

szt.

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

48 d.1

KNNR 4 0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

49 d.1

KNNR 4 0508-05

Zasobnik oleju opałowego CoEX Plus poj.1000 l + pakiety zbiorników

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

50 d.1

KNNR 4 0513-01

Filtr oleju opałowego 3/8" Oventrop

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

51 d.1

KNNR 4 0519-03 analogia

Zamknięcie wlewu paliwa 2"

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

2

45331210-1

Instalacja wentylacji mechanicznej

52 d.2

KNR-W 2-17 0322-01 z.o.3.4. 9903-1

Centrala wentylacyjna Mistral 650 prod.Provent - wraz z próbą montażową

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

53 d.2

wycena indywidualna

Dostawa i montaż nagrzewnicy elektrycznej mocy 2 kW wraz ze sterowaniem

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

54 d.2

KNR-W 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1

Wentylatory kanałowe K160 M + regulator prędkości obrotowej prod.Systemair - wraz z próbą montażową

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

55 d.2

KNR-W 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1

Wentylatory osiowe EBB 175 prod.Venture Industries - wraz z próbą montażową

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

56 d.2

KNR-W 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1

Wentylatory osiowe EDM 100 prod.Venture Industries - wraz z próbą montażową

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

57 d.2

KNR-W 2-17 0122-03 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

m2

 

 

 

 

9.42

m2

9.420

 

 

 

 

 

RAZEM

9.420

58 d.2

KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

m2

 

 

 

 

7.85

m2

7.850

 

 

 

 

 

RAZEM

7.850

59 d.2

KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

m2

 

 

 

 

2.75

m2

2.750

 

 

 

 

 

RAZEM

2.750

60 d.2

KNR-W 2-17 0122-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.100 mm - udzial kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

m2

 

 

 

 

4.39

m2

4.390

 

 

 

 

 

RAZEM

4.390

61 d.2

KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-1 analogia

Przewody wentylacyjne izolowane typu Sonodec o śr. 200 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

m2

 

 

 

 

3.46

m2

3.460

 

 

 

 

 

RAZEM

3.460

62 d.2

KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-1 analogia

Przewody wentylacyjne izolowane typu Sonodec o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

m2

 

 

 

 

11.06

m2

11.060

 

 

 

 

 

RAZEM

11.060

63 d.2

KNR 9-16 0212-02

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr.50 mm firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm

m2 izolacji

 

 

 

 

9.42

m2 izolacji

9.420

 

 

 

 

 

RAZEM

9.420

64 d.2

KNR 9-16 0212-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr.50 mm firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm

m2 izolacji

 

 

 

 

14.99

m2 izolacji

14.990

 

 

 

 

 

RAZEM

14.990

65 d.2

KNR 9-16 0212-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT gr.30 mm firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm

m2 izolacji

 

 

 

 

14.52

m2 izolacji

14.520

 

 

 

 

 

RAZEM

14.520

66 d.2

KNR-W 2-17 0155-03 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Tłumiki akustyczne fi 250 mm, l=900 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

67 d.2

KNR-W 2-17 0155-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Tłumiki akustyczne fi 160 mm, l=900 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

68 d.2

KNR-W 2-17 0146-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Czerpnie ścienne prostokątne 315*315 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

69 d.2

KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Anemostaty kołowe nawiewne NE 160 mm prod.Berliner Luft - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

70 d.2

KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Anemostaty kołowe wywiewne NK 160 mm prod.Berliner Luft - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

71 d.2

KNR-W 2-17 0140-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Anemostaty kołowe nawiewne NE 200 mm prod.Berliner Luft - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

72 d.2

KNR-W 2-17 0140-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Anemostaty kołowe wywiewne NK 200 mm prod.Berliner Luft - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

73 d.2

KNR-W 2-17 0153-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Nawietrzak ścienny VTK o śr. 100 mm prod. Systemair - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

74 d.2

KNR-W 2-17 0153-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Nawietrzak ścienny VTK 160 mm prod.Systemair - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

75 d.2

KNR-W 2-17 0210-02 z.o.3.4. 9903-1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 250 mm - wraz z próbą montażową

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

76 d.2

KNR-W 2-17 0149-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 250 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

77 d.2

KNR-W 2-17 0149-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 160 mm, w układach kanałowych - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

78 d.2

KNR-W 2-17 0144-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

79 d.2

KNR-W 2-17 0144-02 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Wyrzutnie dachowe kołowe o śr. 250 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

80 d.2

KNR-W 2-17 0138-01 z.o.3.4. 9903-1 z.o.3.6. 9904-2

Kratka kontaktowa 160x160 mm - wraz z próbą montażową - obiekty służby zdrowia

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

81 d.2

wycena indywidualna

Kanał nawiewny typ AI 200x150 mm wraz z czerpnią powietrza do kotłowni i magazynu oleju opałowego

kpl

 

 

 

 

2

kpl

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000