Urząd Gminy

 

Walce ul. Mickiewicza 18

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

 

45000000-7

 

Roboty budowlane

45300000-0

 

Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3

 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI

:

BUDOWA BUDYNKU REHABILITACYJNEGO W WALCACH - instalacja wod. - kan.

ADRES INWESTYCJI

:

Walce

INWESTOR

:

Urząd Gminy

ADRES INWESTORA

:

Walce ul. Mickiewicza 18

WYKONAWCA ROBÓT

:

 

ADRES WYKONAWCY

:

 

BRANŻA

:

instalacyjna

 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

inż. Józef Wilczek

DATA OPRACOWANIA

:

kwiecień, 2009 r.

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania kwiecień, 2009 r.

 

Data zatwierdzenia

Walce SPZOZ instalacja wod.-kan..PRD

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa działu

Od

Do

Walce-Ośrodek Zdrowia - instalacja wodno-kanalizacyjna

1

Instalacja wodociągowa

1

27

2

Kanalizacja sanitarna

28

47

Walce SPZOZ instalacja wod.-kan..PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Walce-Ośrodek Zdrowia - instalacja wodno-kanalizacyjna

1

45332200-5

Instalacja wodociągowa

1 d.1

KNNR 4 0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

 

 

 

 

42.50

m

42.500

 

 

 

 

 

RAZEM

42.500

2 d.1

KNNR 4 0114-04

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

 

 

 

 

9.00

m

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

3 d.1

KNNR 4 0114-05

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

 

 

 

 

3.00

m

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

4 d.1

KNNR 4 0117-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

5 d.1

KNNR 4 0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

6 d.1

KNNR 4 0124-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych w rurociągach miedzianych

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

7 d.1

KNNR 4 0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

 

 

 

 

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1

prób.

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

54.50

m

54.500

 

 

 

 

 

RAZEM

54.500

8 d.1

KNNR 4 0128-02

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2

m

 

 

 

 

54.50

m

54.500

 

 

 

 

 

RAZEM

54.500

9 d.1

KNNR 4 0133-01

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

10 d.1

KNNR 4 0133-01 analogia

Kurek kulowy 3/8" pod baterie czerpalne

szt.

 

 

 

 

19

szt.

19.000

 

 

 

 

 

RAZEM

19.000

11 d.1

KNNR 4 0133-02

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

12 d.1

KNNR 4 0133-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

13 d.1

KNNR 4 0133-03

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

14 d.1

KNNR 4 0133-03 analogia

Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

15 d.1

KNNR 4 0135-01

Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

16 d.1

KNNR 4 0133-03

Zawory antyskażeniowe typu EA instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

17 d.1

KNNR 4 0134-06

Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm 2115 SYR

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

18 d.1

KNNR 4 0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

19 d.1

KNNR 4 0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

20 d.1

KNNR 4 0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

21 d.1

KNNR 4 0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

22 d.1

KNR 0-35 0112-01

Pompy cyrkulacyjne 15 PWr 13C prod.LFP o śr. nominalnej króćców 1/2" (15 mm) wraz z podejściem

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

23 d.1

KNNR 4 0531-01

Termometry montowane w gotowej tulei

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

24 d.1

KNR 0-35 0129-07

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm

m

 

 

 

 

42.50

m

42.500

 

 

 

 

 

RAZEM

42.500

25 d.1

KNR 0-35 0129-08

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm

m

 

 

 

 

9.00

m

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

26 d.1

KNR 0-35 0129-09

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm

m

 

 

 

 

3.00

m

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

27 d.1

KNR 4-01 0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

 

 

 

 

6.50

m

6.500

 

 

 

 

 

RAZEM

6.500

2

45332300-6

Kanalizacja sanitarna

28 d.2

KNNR 4 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

3.00

m

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

29 d.2

KNNR 4 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

4.00

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

30 d.2

KNNR 4 0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

2.00

m

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

31 d.2

KNNR 4 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

10.00

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

32 d.2

KNNR 4 0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

9.50

m

9.500

 

 

 

 

 

RAZEM

9.500

33 d.2

KNNR 4 0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

 

 

 

 

8.50

m

8.500

 

 

 

 

 

RAZEM

8.500

34 d.2

KNNR 4 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

szt.

 

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

35 d.2

KNNR 4 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

36 d.2

KNNR 4 0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

37 d.2

KNNR 4 0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

38 d.2

KNNR 4 0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

39 d.2

KNNR 4 0229-04

Zlewozmywak 1-komorowy z blachy nierdzewnej na ścianie

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

40 d.2

KNNR 4 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe 55 cm

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

41 d.2

KNNR 4 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe 30 cm

kpl.

 

 

 

 

4

kpl.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

42 d.2

KNNR 4 0230-05

Postument porcelanowy do umywalek

kpl.

 

 

 

 

5

kpl.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

43 d.2

KNNR 4 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl.

 

 

 

 

3

kpl.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

44 d.2

KNNR 4 0232-02

Brodziki natryskowe 90 cm z kabiną

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

45 d.2

KNNR 4 0232-01 analogia

Brodzik dla sprzątaczki

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

46 d.2

KNNR 4 0208-01

Rura odpowietrzająca zbiornik oleju z PVC o śr. 50 mm

m

 

 

 

 

3.00

m

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

47 d.2

KNNR 4 0223-01 analogia

Pokrywa odpowietrznika instalacji olejowej o śr. 50 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000