Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:42
 2. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:23
 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:21
 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce- Grocholub- ZP.271.4.4.2021
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:14
 5. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Walce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Data modyfikacji: 04-05-2021 08:37
 6. Zarządzenia Wójta w roku 2021
  Data modyfikacji: 30-04-2021 14:39
 7. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Data utworzenia: 30-04-2021 14:37
 8. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Data utworzenia: 30-04-2021 14:31
 9. Zarządzenie Nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-01-2021 w sprawiew sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Data utworzenia: 30-04-2021 14:23
 10. Zarządzenie Nr Or.0050.42.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-04-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Data utworzenia: 30-04-2021 12:39