Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)

WÓJT GMINY WALCE
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Walce:

1. działka 2938/2 o pow. 0,1971 ha wraz z budynkiem zlikwidowanej szkoły i przybudówką o łącznej powierzchni użytkowej 525 m 2, położona we wsi: Walce, karta mapy 9, przy ulicy Opolskiej 71, KW 46436/St. Nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza wynosi 64 000,00 zł.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT oraz zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, okazania granic w terenie oraz ogłoszeń. Koszt spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ustala się wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które winno być wniesione w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Walce (pokój nr 15) przy ulicy Mickiewicza 18 w Walcach lub wpłacone przelewem na konto nr 61 8884 1014 2002 0012 8368 0001 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach, Oddział Walce najpóźniej do dnia 15.12.2004 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2004r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Walce ( sala narad na parterze).

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
.Wójt Gminy Walce

Piotr Miczka


Walce dnia 19.11.2004r